top of page
Tollensstraat Vondellaan.jpg
Who Are We

Informatieve flyer "Geen Hoogbouw in Den Elzent" kan hier gedownload worden

Websites met relevante informatie:

De werkgroep is bereikbaar onder e-mail:

Bouwvolume van huidige BPD voorstel versus 2 mogelijke passende alternatieven. Zie hieronder voor een zij aanzicht en boven aanzicht van de mogelijke oplossingen. Ook is hier een download button om de Matrix die de verschillende alternatieven naast elkaar zet, ten opzichte van de randvoorwaarden als gesteld door de gemeente voor nieuwbouw op deze plaats. Hier is te zien dat de alternatieven uit de wijk beter passen in het beeld van het Beschermd Stadsgezicht van de wijk Den Elzent en de aanliggende straten van het DvU terrein.

20240109 - Nieuwe alternatief 1 - DvU terein.jpg
00 Huidig BPD plan nieuwbouw.jpg
bottom of page